Doel van de Stichting

30 Dec 2010

Stichting Pigmentum is in 2005 opgericht ter ondersteuning van de Vereniging Pigmentum. Na het verlies van de sociëteit aan het Raamplein (dit ivm verkoop van locatie Raamplein door de HES Amsterdam) was er grote onzekerheid over het voortbestaan van de vereniging. De stichting is toen in leven geroepen om de continuïteit te kunnen waarborgen. Tweede doel was om te zorgen dat de financiële middelen van de vereniging niet in een paar jaar zou verdampen maar terecht zou komen bij actieve leden.

De stichting is in de afgelopen jaren druk bezig geweest met de vereniging om actieve leden/bestuursleden te vinden die de vereniging nieuw leven in wilde blazen. Helaas is dit niet gelukt. Dit heeft als gevolg dat de vereniging dit jaar (2010) opgeheven is. Het overgebleven geld van de vereniging is overgemaakt naar de stichting.

Omdat de vereniging helaas niet meer bestaat, zijn de doelstellingen van de stichting ook daarom veranderd. Na overleg binnen het bestuur en met oud leden van de vereniging is er besloten om het geld wat over is, te besteden aan de oud leden van Vereniging Pigmentum door het organiseren van diverse feesten. Want dat is waar Pigmentum leden goed in zijn; feesten!

Een van de eerste hiervan zal zijn een reunie van oud Pigmentum leden. Daarnaast willen we ook een actieve community opzetten op het internet van oud Pigmentum leden door bijv. een forum waarmee men contact met elkaar kan blijven houden.

Heb je als oud Pigmentum lid ideeën of wil je mee helpen met het organiseren van deze evenementen, neem dan aub contact met ons op via stichting AT pigmentum.nl